Flickors rättigheter

           

            Att utbilda flickor lyfter hela samhället ur fattigdom

 

Flickor diskrimineras dagligen. Flickor i utvecklingsländer tillhör de mest utsatta grupperna i världen. Just för att de är flickor prioriteras inte deras skolgång. I stället gifts de bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser.

 • 66 miljoner flickor går inte i skolan
 • Varje dag tvingas 39 000 flickor in i barnäktenskap.
 • Tidig graviditet och olagliga aborter är de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer.
 • Varje år könsstympas över 2 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år.
 • 1 av 3 flickor i utvecklingsländer blir bortgifta innan de fyllt 18 år.

Samtidigt - ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på fickors utbildning. Studier visar att fickor som går minst nio år i skolan ökar sina framtida inkomster mellan 10-20 procent per år. Samtidigt investerar kvinnor en större del av sin inkomst i sin familj och omgivning än män, vilket stärker landets ekonomi och bidrar till att lyfta hela samhällen ur fattigdom.

 • En utbildad flicka har större möjligheter att göra individuella livsval.
 • En utbildad flicka gifter sig ofta senare i livet.
 • En utbildad flicka föder vanligtvis färre och friskare barn,
 • En senare graviditet minskar risken att dö i barnsäng eftersom en flicka under 15 år löper fem gånger högre risk att dö så än en kvinna över 20.
 • En utbildad flicka ökar sina chanser att ta sig och sina barn ur fattigdom.
 • Nästan allt hon tjänar kommer att gå till familjen: utbildning, barnens hälsa och framtid.

På så sätt lyfter ett helt samhälle genom satsningar på flickors utbildning. PLAN vill därför sätta flickors situation på den internationella agendan och skapa en global rörelse, som kräver av världens ledare att flickors rättigheter respekteras var de än bor, därför samarbetar OVTTAS med PLAN SVERIGE.

För att nå ökad jämställdhet arbetar vi även på lokal nivå med pojkar och män. Plan arbetar för att främja jämställdhet genom att tillsammans med pojkar och män ifrågasätta könsstereotyper och sociala normer. Även pojkar gynnas när traditionella könsstrukturer bryts och det är avgörande för utvecklingen att både flickor och pojkar får tillgång till utbildning.

För en Global Rättvis Framtid.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.